Company Logo

Inloggen

Bedplassen

Bedplassen is geen ziekte, het is een symptoom dat iedereen kan overkomen en dat uiteenlopende oorzaken heeft of kan hebben.

Algemeen wordt van bedplassen gesproken als iemand minstens één of meer natte bedden heeft per week. Vaak wordt iemand pas als een bedplasser beschouwd als het ouder is dan 6 jaar.

Veel ouders zitten opgescheept met de vraag : Hoe komt het toch dat precies mijn kind nog in zijn bed plast?

Het blijkt dat de oorzaken van bedplassen een vooral 'psychologische' oorsprong hebben. Dit heeft vooral te maken met de gevolgen die het bedplassen met zich meebrengt. Is het bedplassen dan het gevolg van emotionele problemen of zijn de emotionele problemen het gevolg van het bedplassen?

Heel vaak is het niet duidelijk wat de oorsprong is van het bedplassen. De laatste jaren merkt men dat veel kinderen weer in hun bed gaan plassen als reactie op huiselijke ruzies tussen ouders of uit angst dat de ouders uit elkaar zullen gaan.

Het kan ook gebeuren dat een kind begint te bedplassen wanneer het niet (meer) kan voldoen aan bepaalde hoge eisen van de omgeving. Bijvoorbeeld een te hoge prestatiedwang op school, sportvereniging etc. maar er kunnen ook medische of erfelijke oorzaken zijn. Van 35 % van alle bedplassers is tenminste één van beide ouders ook bedplasser geweest.

Hoeveel personen plassen in hun bed:

Leeftijd Jongens Meisjes
4 17 % 17 %
5 18 % 10 %
6 13 % 5 %
7 16 % 7 %
8 11 % 3 %
9 9 % 6 %
10 6 % 7 %
11 8 % 1,5%
12 4 % 2 %
13 2 % 2 %
14 3 % 4 %
15 3 % 3 %
16 2 % 2 %

Het feit dat iemand nog in zijn bed plast is meestal een goed bewaard geheim, dat niet gemakkelijk aan anderen verteld wordt. In de meeste gevallen zijn alleen de bedplasser zelf en de andere huisgenoten op de hoogte. De bedplasser zelf blijft er altijd pijnlijk bewust van dat hij zijn lakens nat maakt. Voor velen zou het minder belastend zijn als ze wisten hoeveel anderen, jong en oud, met hetzelfde probleem te kampen hebben.

Goed nieuws is dat bedplassen meestal vanzelf verdwijnt al je in de puberteit komt. 98% van alle jongeren is er dan vanaf. Behoor je tot de ongelukkigen die er dat toch nog last van hebben dan is de kans wat groter dat je er de rest van je leven last van blijft houden. Een parktische oplossing is dan het dragen van luiers 's nachts. Dat voorkomt een nat bed in de morgen en geeft je het veilige gevoel dat je met een gerust hart kunt gaan slapen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je kijken op de website van het kenniscentrum bedplassen: http://www.kenniscentrumbedplassen.com.